Article •  18/09/2019

Onkruidbestrijding in najaar in granen

Something went wrong. Please try again later...

Denk eens aan az 500…

AZ is een bodemherbicide dat perfect aansluit bij de vereisten voor een goede najaarstoepassing in wintergraan:

  • AZ beschikt over een unieke en verschillende werkingswijze zonder resistentie.
  • AZ is zeer makkelijk inzetbaar, perfect selectief in alle wintergranen ongeacht het stadium en de weersomstandigheden.
  • AZ heeft een zeer breed spectrum op breedbladige onkruiden en is mengbaar met alle grassenmiddelen.

 

Een vroege zaai kan een grotere onkruiddruk met zich meebrengen
Een warme en vochtige bodem is ideaal voor de kieming en snelle ontwikkeling van grassen (duist, straatgras, windhalm) en breedbladige onkruiden (kamille, klaproos, kruisbloemigen, muur, V.V.L.). 

Een onkruidbestrijding in het najaar laat toe om werkingswijzen af te wisselen
De onkruidbestrijding in het voorjaar berust hoofdzakelijk op de ALS-remmers (= sulfo-herbiciden). De resistentie bij duist is onderhand gekend maar de laatste tijd zien we ook meer en meer resistentiedruk bij windhalm, klaproos en zelfs kamille. Een afwisseling met andere werkingswijzes, zoals deze van de najaarsmiddelen, vermindert deze resistentiedruk. Hierdoor wordt de efficiëntie van de ALS-herbiciden in het voorjaar behouden

In het voorjaar zijn de onkruiden sterk ontwikkeld en moeilijker te bestrijden
Bij een vroege uitzaai van wintergerst zijn de onkruiden in het voorjaar vaak sterk ontwikkeld. Hierdoor zijn deze onkruiden moeilijker te bestrijden

AZ beschikt over een unieke werkwijze en is heel selectief in alle stadia
AZ behoort tot groep L, familie van de benzamides.
AZ verhindert de celdeling door inhibitie van de synthese van cellulose. Tot op vandaag is er geen enkele resistentie gekend. 

AZ is efficënt in vooropkomst van de onkruiden, door opname tijdens de kieming. Om maximaal zijn efficiëntie te benutten, hou rekening met het optimale stadium of meng met een partner.

AZ is zeer selectief  in alle wintergranen
Erkend in gerst, tarwe, triticale en spelt.
In alle vegetatieve stadia BBCH 00-22 (vooropkomst, naopkomst, uitstoeling).

AZ heeft een lange nawerking

 

AZ is weinig wateroplosbaar en breekt langzaam af. Het feit dat AZ weinig oplosbaar is zorgt ervoor dat AZ een excellente selectiviteit heeft en een lange nawerking, het product blijft zitten in de bovenste bodemlaag.

 

AZ is mengbaar met alle najaarsherbiciden

Ongeacht de zaaidatum, de weersomstandigheden, het stadium van het graan, AZ kan zonder beperking gemengd worden met alle grassenmiddelen om het werkingsspectrum te vervolledigen en te versterken.

 

Advies AZ in wintergraan  

Vooraleer een schema samen te stellen, controleer de erkenning van de partners die hieronder worden genoemd.

VOOROPKOMST – perceel met een klassieke duistpopulatie

AZ 150 mL/ha + Sunfire 0.48 l/ha

AZ 100 mL/ha + Liberator 0.6 of Pontos 0.5 l/ha

 

VOOROPKOMST – perceel met een moeilijke duistpopulatie

AZ 150 mL/ha + Sunfire 0.48 + Defi 3 l/ha

AZ 150 mL/ha + Sunfire 0.48 + Avadex Factor 3.6 l/ha

VROEGE NAOPKOMST (Stadium punten - 1 blad)

 

AZ 150 mL/ha + Sunfire 0.48 + Defi 3 l/ha

LATE NAOPKOMST (Stadium uitstoeling)

AZ 100 mL/ha + Sunfire 0.48 + DFF + Axial