SHERPA 0.8 GR. Tegen koolvlieg bij planten kolen

SHERPA 0.8 GR. is een cypermethrin-bevattend microgranulaat (3500 korrels per gram) dat onder meer in kolen vanaf 1 april een 120 dagen-erkenning heeft voor de bestrijding van koolvlieg. Door een goede verdeling van deze microgranulaatkorrels rondom de plantvoet wordt er een effectieve bescherming gegeven tegen de maden van de koolvlieg.

SHERPA is een bodeminsecticide met een bijzonder gunstig milieuprofiel:

  • SHERPA is weinig wateroplosbaar met een goede werking tegen bodeminsecten.
  • SHERPA vormt geen stof of drift.
  • SHERPA is volledig geurloos.
  • SHERPA heeft een bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Gezien het feit dat SHERPA niet tot weinig wateroplosbaar is, is het uitermate belangrijk ervoor te zorgen dat het product zich rondom de plantvoet bevindt. Op deze manier vormt het product als het ware een barrière tussen het insect en de plant.

Toevoeging van SHERPA bij het planten zal een langere bescherming geven op het veld tegen koolvliegaantasting.

SHERPA is erkend aan 12 kg per ha bij het planten van de kolen.