Een revolutionair phytophthoramiddel

Something went wrong. Please try again later...
Zorvec_header_algemeen  

Zorvec® bevat een nieuwe werkzame stof uit een compleet nieuwe fungicide groep ter bestrijding van Phytophthora infestans in de teelt van aardappelen.

Zorvec® met als werkzame stof oxathiapiprolin heeft een volledig nieuwe werkingswijze. Het middel zorgt ervoor dat de schimmel geen celwanden op kan bouwen. Zorvec® is daardoor met afstand het meest effectieve middel dat er op dit moment is tegen Phytophthora infestans. Zorvec® beschermt niet enkel het behandelde gewas, maar ook nieuw ontwikkeld blad. Het middel is binnen 20 minuten regenvast en geeft 3 tot 4 dagen langer bescherming.

Zorvec® is met de nieuwe technologie, de lage hoeveelheid actieve stof en het gunstige milieuprofiel een nieuw revolutionair product om uw aardappelen te beschermen tegen Phytophthora infestans.

 

De eigenschappen van Zorvec®

Zelfs met een langere spuitinterval geeft Zorvec® een betere bescherming dan de bestaande middelen op een wekelijkse interval. Dankzij Zorvec® zijn planten dus langer én beter beschermd. Dit biedt aardappeltelers meer zekerheid en flexibiliteit in het schema.

Wat betekent deze langere spuitinterval?

Zorvec® geeft een 3-4 dagen langere bescherming.

  • Is de druk normaal en zou u anders wekelijks een bespuiting uitvoeren, dan kunt u met Zorvec® naar 10-11 dagen.
  • Is de druk hoog en komt er veel nieuw blad bij, dan zou u met de standaard middelen naar een 4-5 daags schema moeten. Met Zorvec® kunt u dan naar een 7-8 daags schema.


Resistentiemanagement

Aardappel telend Nederland heeft er dus een sterk middel bij ter bescherming tegen Phytophthora. Dat is op zich al mooi want er komen weinig nieuwe werkzame stoffen beschikbaar en er wordt maar zelden een nieuwe werkingswijze ontdekt. Bovendien is een sterk wapen tegen Phytophthora van belang, omdat de ziekte de laatste jaren steeds agressiever wordt. Na extreem droge jaren zouden we dat haast vergeten, maar alertheid blijft geboden.

Zorvec® beschermt uw gewas zeer goed tegen alle verschillende stammen van Phytophthora. Het is in ieders belang dit ook zo te houden. Zorvec® is namelijk niet ongevoelig voor resistentie vorming. Houd daarom de volgende richtlijnen aan om lang van dit sterke middel te kunnen blijven profiteren:

  • Gebruik het product altijd in combinatie met een andere Phytophthora fungicide. Een product met een ander werkingsmechanisme toevoegen, helpt resistentieopbouw te voorkomen.
  • Gebruik het product preventief.
  • Pas het product maximaal vier keer per seizoen toe, waarvan maximaal drie keer in één blok. 
  • Gebruik altijd de volle dosering. Met een verlaagde dosering verliest het middel zijn robuuste werking en neemt de kans op resistentie toe.