Doelstellingen ten behoeve van onze activiteiten

Activiteiten_broeikasgassen

Ons engagement

We zetten ons in om de duurzaamheid van onze activiteiten en de oplossingen die we landbouwers bieden te verbeteren. Onze engagementen over 10 jaar omvatten innovaties op het vlak van duurzaamheid, opstellen van een klimaatstrategie, alleen duurzame verpakkingen gebruiken en de inspanningen van onze vestigingen op het vlak van duurzaamheid vergroten.

Onze doelstellingen voor 2030

Duurzaamheidscriteria vereist voor nieuwe producten

Elk nieuw product van Corteva Agriscience zal tegen 2025 voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.

Transformatie en innovatie in ons landbouwsysteem is van essentieel belang om toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Daarom zal elk nieuw productconcept dat we ontwikkelen voldoen aan specifieke duurzaamheidscriteria voordat het verder gaat in onze pipeline voor productinnovatie.

Onze broeikasgasemissies beheren

Onze klimaatstrategie vastleggen voor emissies van categorie één, twee en drie, inclusief gepaste doelstellingen voor reductie tegen 1 juni 2021.

Wij kunnen het goede voorbeeld geven in een inspanning om klimaatverandering af te zwakken door te focussen op hernieuwbare en efficiënte energiemogelijkheden en een 10-jarenplan op te stellen om emissies te reduceren.

Emissies van categorie één komen van bronnen in eigendom of in beheer van het bedrijf. Categorie twee zijn broeikasgasemissies komende van het opwekken van gekochte elektriciteit die door het bedrijf wordt verbruikt. Emissies van categorie drie zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf, maar komen van bronnen die niet in eigendom of in beheer van het bedrijf zijn. Meer informatie over emissienormen is te vinden op https://ghgprotocol.org/.

Alleen duurzame verpakkingen gebruiken

Alle verpakkingen zullen herbruikbaar of recycleerbaar zijn tegen 2030.

Duurzame verpakkingen reduceren het totale gebruik en afval van plastic. Wij ontwikkelen nieuwe processen en technologieën waardoor verpakkingen hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.

Inspanningen van onze vestigingen op het vlak van duurzaamheid vergroten

Duurzamer werken in elke vestiging van Corteva Agriscience door afvalvermindering, waterbesparing en meer biodiversiteit. 

We werken ernaar om helemaal geen restafval meer te produceren voor alle activiteiten met zaden en water te besparen in gebieden met veel schaarste. We zullen ook de beste praktijken hanteren op het vlak van biodiversiteit in alle vestigingen en onderzoeksboerderijen van Corteva.

Vrouw inspecteert maïs

Wij doen altijd wat juist is, hanteren strenge ethische normen en werken op een veilige en transparante manier.

Kernwaarde Corteva

Duurzaamheidsdoelstellingen